výběr z tisku na víkend

Odpovědět
res nullius
Stálice fóra
Příspěvky: 61
Registrován: 17 úno 2015 00:31

výběr z tisku na víkend

Příspěvek od res nullius » 02 pro 2017 03:06

https://zpravy.idnes.cz/ustavni-soud-va ... domaci_ksu

V nálezu IV. senát (soudce Jirsa) si přečteme:

Primární východisko při rozhodování o péči o dítě představuje premisa, že nejlepším zájmem dítěte je, aby bylo „především v péči obou rodičů“. Tento pojem však nelze chápat jako paušalizaci (upřednostnění) střídavé péče jakožto základního východiska při rozhodování o výchově dětí. Naopak je nezbytné, aby soudy vždy zohlednily všechny okolnosti posuzované věci a rozhodly o formě péče v nejlepším zájmu dítěte – tak, aby byl podíl obou rodičů na péči a výchově zásadně rovnocenný. Toho lze dosáhnout i svěřením dítěte do výlučné péče jednoho z rodičů, avšak za současné odpovídající úpravy styku dítěte s druhým rodičem (úpravou „širokého“ styku).

Bum a je to tady - "široký styk". Nejlepším zájmem dítěte je být "především v péči obou rodičů". To však neznamená, že by v nejlepším zájmu dítěte byla péče obou rodičů, neboť soud může při svých úvahách nalézt okolnost, kterou lze dosáhnout zásadně rovnocenné péče obou rodičů, a to tak, že dítě je svěřeno matce a otci při širokém styku vyměřeno výživné. Pana Jirsu jeho lingvistická pirueta patrně natolik vyčerpala, že už mu nezbyla mentální energie k definování kritérií, od kterých již není možná péče obou rodičů a je nutno určit časově zhruba podobný široký styk. Tím pádem jsme se ani nedověděli, jak se kritéria promítají do zájmu dítěte a zda vychází z expertního vědění a nejsou založena pouze na předsudcích. Jak to pak při (záměrně?) vágních a zmatečných vyjádření dopadá a proč tomu tak je, o tom se píše v článcích níže v textu.https://zpravy.idnes.cz/alimenty-vyzivn ... domaci_mav

Ministerstvo spravedlnosti však poukazuje na skutečnost, že zákon nestanovuje přesnou věkovou hranici, kdy vyživovací povinnost končí. „Právně je pouze stanoveno, že trvá do doby, než je dítě schopno se samo živit,“ přiblížil mluvčí resortu Jakub Říman.

Tím de facto naznačuje, že změnu lze docílit jen cestou zákonné úpravy.

Zajímavé jsou i informace od představitelky Asociace neúplných rodin, což je krycí název pro exekutory. Mimochodem jim Marxová (ano levicová ČSSD) přiklepla dotaci. Hovoří zde o jejich databázi klientek (mužský rod neexistuje) v počtu 15 tis.

Údaj o 93% dětí v péči matek je již jen třešničkou na dortu celého justicí uměle vytvořeného problému výživného a vyjádření Soudcovské unie o rovnosti občanů - viz níže -staví do nedůvěryhodného světla.

http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolec ... ecnost_wag

Známá advokátka uvedla ve svém článku zajímavé srovnání nepřípustného jednání advokáta:
...mám také právo říci: tohle překračuje moji hranici, takto se já chovat nebudu. Proto nezastupuji matky, které se domáhají zákazu styku. Proto otcům neradím, jak odlákat od matky dítě.

Škrábu se po hlavě, jakou radu k odlákání dítěte od matky po ní otcové žádali. Měla tím na mysli vyváženou péči obou rodičů spolu s vyváženým vyživovacím podílem ? Ale čím by se pak živili advokáti, kdyby neuvěřitelně tendenční čísla (93%) nelákaly matky jít do prakticky předem vyhraného soudního sporu se ziskem dítěte a výživného místo toho, aby se s otci v zájmu dětí dohodly. Že justice jako celek statistikou svého rozhodování poškozuje rodiče a hlavně děti, je zřejmě úvaha nad jejich mentální obzory. V mysli paní Kovářové je dítě zřejmě imanentní součástí matky a lze je od ní pouze odlákat.


http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/vo ... ci-1340499

Soudcovská unie vydala v souvislosti s výroky předsedy parlamentu následující prohlášení:

"Jako třetí nejvyšší ústavní činitel České republiky tak zpochybňuje, že Česká republika je demokratickým právním státem založeným na respektu k lidským právům včetně práva na rovnost občanů před zákonem,"

Doufejme, že v myslích soudců jsou otcové i matky občané. Opravdu jsou si otcové s matkami rovni? 93% dětí svěřených do péče matek svědčí o tom, že ČR je demokratickým právním státem, jehož soudci systematicky zneužívají svého postavení k potírání práva dítěte na otcovskou péči a degradují otcovskou roli na placení výživného.

Pavel Soukup
Stálice fóra
Příspěvky: 127
Registrován: 23 lis 2017 11:16

Re: výběr z tisku na víkend

Příspěvek od Pavel Soukup » 04 pro 2017 09:39

Je možné hnát soud i mimo ČR, případně s jakou úspěšností? Nezkoušel někdo? Prostě něco jako žaloba na tenhle pokřivený stát a domáhání se nápravy + odškodného? :))

Odpovědět