Odvolání proti předběžnému opatření

frank
Uživatel(ka) fóra
Příspěvky: 26
Registrován: 27 zář 2012 09:05

Odvolání proti předběžnému opatření

Příspěvek od frank »

Soud vydal na základě žádosti matky předběžné rozhodnutí, v němž svěřil dítě do její výhradní péče, aniž by určil termíny, kdy mohu dítě jako jeho otec vidět. Soudce rozhodl pouze na základě smyšlenek a výmyslů matky a bez toho, aniž by se mnou mluvil či vyslechl jakékoliv svědky. Podal jsem v řádné lhůtě odvolání, kde jsem předložil důkazy vyvracející údajné ohrožení dítěte. Je to již téměř tři měsíce a doposud jsem neobdržel od odvolacího soudu žádné rozhodnutí. :roll: Jedná se o Městský soud v Praze. Máte prosím někdo zkušenosti s odvoláním tohoto typu? Soud nižší instance teprve nyní nařídil řádné jednání, které se uskuteční za nedlouho. Zatím jsem tak vydán na milost a nemilost matky, která bez omezení určuje, kdy mohu dítě vidět. Děkuji za zkušenosti.
forU
Stálice fóra
Příspěvky: 1259
Registrován: 05 led 2012 20:41
Bydliště: Praha a Středočeský kraj

Re: Odvolání proti předběžnému opatření

Příspěvek od forU »

Zdravím. Byla chyba podávát odvolání, tím jsi to celé prodloužil. Soud je oprávněn upravit péči a nesmí ji omezit bez prokázání nutného zájmu dítěte. Což přesně udělal. Upravil péči svěřením do zatímní péče matky a nijak neomezil. Ideální by bylo, pokud by v PO byla nějaká větička, že matka je něco povinna, třeba zajistit pravidelný styk dětí s otcem.... Na tobě je požadovat v rámci péče matky rovnoprávný kontakt s dítětem, tj. písemně po matce chtít, aby neomezovala styk dětí s otcem a svévolně si nepřisvojovala pravomoc soudu styk s dítětem omezovat. Takže trvej na rozsahu péče v co nejširším rozsahu až do úrovně střídavé péče. Toto žádej opakovaně, požaduj naplnění své rodičovské odpovědnosti a ústavních práv dítěte na péči obou rodičů v době, kdy styk není upraven rozhodnutím soudu. Pokud matka bude odmítat, požaduj po OSPODu vyvolání jednání s matkou za účelem dosažení tohoto cíle. S čímž sice neuspěješ, ale je to potřeba k doložení skutečného zájmu o péči a využití všech zákonných možností k dosažení cíle. Pokud jsi to dosud nedělal, klidně zvyš tlak okamžitě včetně následné žádosti na OSPOD (po cca 14 dnech neúspěšného vymáhání rovnoprávného kontaktu přímo na matce). Odůvodni to tím, že jsi preferoval zájem dítěte na zklidnění situace a snahu o lidskou dohodu s matkou, ale že po 3 měsících se situace stává neúnosnou a je matkou svévolně nastolována situace prejudikující rozhodnutí ve prospěch matky.
Trpělivě sbírej doklady o své péči, o bránění v péči matkou, o kladení podmínek, o neuskutečněných dohodách, o snaze řídit péči o dítě i v době tvé péče (diktování co smíš a nesmíš s dítětem dělat, intervence telefonováním, výslechy dítěte o průběhu kontaktu), udělej si fotodokumentaci deníčkem péče o dítě. Sháněj doklady a svědectví, které vylučují obvinění matky a prokazují jejich účelovost. Zkus dosáhnout alespoň jedné dlouhodobější péče, ideálně třeba celý týden při vážnější nemoci dítěte (ovšem nikoliv proti vůli matky). Tohle vše si připrav na soud a na soud jdi s tím (pokud o to máš zájem) s požadavkem na svou výlučnou péči (střídavku nepřipouštěj prozatím, pouze jako nouzové řešení) s odůvodněním, že máš pro výchovu lepší předpoklady (projeď si příslušný paragraf v zákoně o rodině, k čemu má soud přihlížet a připravi si argumenty na každé hledisko), dále argumentuj tím, že matka zneužila svěření dítěte do zatímní péče k usurpování si práv náležejících pouze soudu a kontakt dítěte s otcem bezdůvodně omezila. Zejména pokud ti diktuje třeba jen denní styk apod., pomůže ti to. Pokud ti umožňuje celý obvíkend a nějaký den v rámci druhého týdne, je to sice rovněž protizákonné omezování práv tvých i dítěte, ale tohle už asi bude soud shledávat za přiměřené. Přesto tím argumentuj. Ale hlavně záleží na tom, co chceš, co můžeš a co by bylo optimální pro dítě, to je třeba mít na zřeteli v prvé řadě a i v rámci argumentace to musí být to hlavní, o co se opíráš.
Holky 10 a 12 let, od 2 a 4 let v péči matky se stykem 40% "dohodou" proti vůli matky, od října 2014 střídavka 7/7 proti vůli obou rodičů.
otec.dite@seznam.cz
forU
Stálice fóra
Příspěvky: 1259
Registrován: 05 led 2012 20:41
Bydliště: Praha a Středočeský kraj

Re: Odvolání proti předběžnému opatření

Příspěvek od forU »

Ještě k tomu "soudu za nedlouho". Není vyloučeno, že jednání bude odročeno s odůvodněním, že spis je na odvolacím soudě... Každopádně se zkus i do tohoto termínu maximálně připravit, jak jsem psal výše, pokud je to hodně blízko, urychli kroky ohledně domáhání se rovnoprávného styku tak, abys do soudu stihl poslat na OSPOD žádost o zprostředkování schůzky s matkou na dojednání vyvážené péče do rozhodnutí ve věci při její péči o dítě.
Jak moc ti vlastnice dítěte dítě půjčuje? Jak často a na jak dlouho? Je to pravidelné nebo ne? Máš doklady o tom, že jsi žádal o konkrétní úpravu a ona to zamítla? To vše se dá využít.
Holky 10 a 12 let, od 2 a 4 let v péči matky se stykem 40% "dohodou" proti vůli matky, od října 2014 střídavka 7/7 proti vůli obou rodičů.
otec.dite@seznam.cz
milo
Stálice fóra
Příspěvky: 334
Registrován: 17 led 2013 11:45

Re: Odvolání proti předběžnému opatření

Příspěvek od milo »

Odvolávat se proti PO nemá smysl. Význam to má tehdy, pokud ten, kdo se odvolává, má postačující styk s dítětem a nemusí mít z průtahů obavy..

Jde o to, že klasický podraz za stranu soudů I. stupně, co se při odvolání děje, je zadržování spisu. Člověk podá odvolání, ale soud I. stupně spis zadržuje, přičemž počítá s tím, že rozhodne v brzké ve věci samé a odvolání se stane bezpředmětným. Proti takovému jednání neexistuje ochrana, protože jakýkoliv úkon má za následek protahování řízení.

Další problém odvolání proti PO je ten, že i kdyby soud I. stupně spis postoupil odvolacímu soudu, ten může postup soudu I. stupně posuzovat jen z pohledu důkazů, které měl I. stupeň v době, kdy vydal PO, k dispozici. Vyplývá to z ust.75c odst. 4 o.s.ř. "Pro předběžné opatření je rozhodující stav v době vyhlášení (vydání) usnesení soudu prvního stupně"

Efektivní je proto vzít odvolání zpět. Tím PO nabude právní moci a ten, jemuž byla uložena prostřednictvím PO povinnost, může postupem podle ust. § 77 odst. 2 věty první "Předběžné opatření předseda senátu zruší, jestliže pominou důvody, pro které bylo nařízeno", podat návrh, aby soud PO zrušil, přičemž předloží veškeré důkazy, kterými prokáže, že pro jeho vydání neexistovaly důvody. Otázka je, jak bude postupovat odvolací soud, pokud soud I. stupně návrh podle § 77 odmítne.

Každopádně pokud soud neupravil PO, kdy má otec dítě v péči, pak je na místě požádat o vydání PO, aby péči otce upravil.
frank
Uživatel(ka) fóra
Příspěvky: 26
Registrován: 27 zář 2012 09:05

Re: Odvolání proti předběžnému opatření

Příspěvek od frank »

Velmi děkuji za cenné rady. Matka nyní praktikuje klasický styk, tedy víkend jednou za čtrnáct dnů a jedno až dvě odpoledne v pracovním týdnu. Odvolání jsem podal i proto, že jsem byl obviněn z násilného jednání a nechtěl jsem souhlasit s takovým výkladem. Před vydáním PO jsem udržel asi čtyři měsíce střídavou péči po týdnu. Na OSPOD jsem jednání vyvolal, bez výsledku, ale je o tom zápis. Je to běh na dlouhou trať.
forU
Stálice fóra
Příspěvky: 1259
Registrován: 05 led 2012 20:41
Bydliště: Praha a Středočeský kraj

Re: Odvolání proti předběžnému opatření

Příspěvek od forU »

milo píše:Každopádně pokud soud neupravil PO, kdy má otec dítě v péči, pak je na místě požádat o vydání PO, aby péči otce upravil.
S ostatním souhlas, ale tohle poslední považuji za chybu. Jakmile požádá, aby styk soud upravil PO, tak dostane styk v objemu vedoucího skautského oddílu. V tom okamžiku je paralyzována jakákoliv možnost domoci se širšího zatímního styku a navíc argumentovat ve věci samé tím, že matka brání styku a usurpuje si práva náležející výhradně soudu. Pokud by byl rozumný krajský soud, tak případné PO na úpravu styku lze napadnout odvoláním, že soud v PO porušil zákon o rodině, který mu ukládá styk upravit, ale nikoliv omezit, což úprava na víkendového otce bezpochyby je. Pro takové omezení je v zákoně jednoznačně uvedeno, že k omezení musí být splněna podmínka nutnosti. Navíc na to jsou i judikáty, že obsah PO nemůže být založen na poskytnutí minimálního jakéhosi standardu, se kterým je jeden rodič ještě v pohodě (zpravidla matka). A že výchova matky a otce je rovnocenná a není důvod ji v předběžném opatření omezovat. Já bych asi šel cestou nežádat úpravu PO, ale silným tlakem na dohodu před OSPODem na vyšší podíl péče než lze očekávat od rozhodnutí soudu PO. Teprve pokud bych neuspěl a hrozila dlouhodobá významná izolace, nechal bych si styk upravit předběžkem, které bych okamžitě napadl přes výše uvedené.
K poslednímu příspěvku, pokud matka praktikuje klasický styk a předtím byla de facto střídavka, tak se domáhej obnovení předchozího stavu nebo prokázání viny, z čeho tě matka obviňuje. Lze argumentovat tím, že pokud by byla tvá pochybení závážná, pak by měl být styk zcela zamezen, pokud ne, tak není důvod pro omezení. V případě, že bys byl rizikový z hlediska násilí, je zcela irrelevantní, zda máš děti 7 dní nebo 3 dny ve 14 dnech. Takže omezení je prokazatelně účelové. To údajné násilí bylo na dětech nebo na jejich matce? Pokud by bylo na matce, nemělo by to mít žádný vliv na kontakt s dětmi.
Drž se a bojuj. Pamatuj, že u úřadů je často úspěšnější ten, kdo je víc otravuje - pak pro zajištění vlastního ouředního klidu ti spíše vyhoví, než tě pořád řešit.
Holky 10 a 12 let, od 2 a 4 let v péči matky se stykem 40% "dohodou" proti vůli matky, od října 2014 střídavka 7/7 proti vůli obou rodičů.
otec.dite@seznam.cz
frank
Uživatel(ka) fóra
Příspěvky: 26
Registrován: 27 zář 2012 09:05

Re: Odvolání proti předběžnému opatření

Příspěvek od frank »

Děkuji za komentáře. Násilí nebylo vůči dítěti. Podle všeho by odvolání proti PO mělo být již vyřízeno, protože spis byl již z odvolacího soudu vrácen. Nedostal jsem prozatím usnesení. Očekávám, že se to bude řešit na soudním stání. Jsou možné asi tyto varianty - buď tam bude ležet vyřešené odvolání, které bude zamítnuto, pak bych navrhl na místě zrušení PO z důvodu neplatnosti podmínek, pro které bylo vydáno. Pokud bude odvolání úspěšné, pak asi soudkyně bude chtít vymezit styk. Pokud ne, pak nabíhá stav před PO a najíždím na střídavku. Možná vše bude nakonec jinak.
forU
Stálice fóra
Příspěvky: 1259
Registrován: 05 led 2012 20:41
Bydliště: Praha a Středočeský kraj

Re: Odvolání proti předběžnému opatření

Příspěvek od forU »

Požaduj svěření do vlastní péče. Odůvodni to tím, že matka bezdůvodně omezovala práva dětí na péči obou rodičů, obvinila tě účelově s cílem rozhodovat o míře kontaktu dítěte s tebou, čímž prokázala sníženou rodičovskou odpovědnost svévolným zásahem do práv dítěte a sníženou schopnost dohody s druhým rodičem a uplatňování mocenského postoje. Naproti tomu ty v zájmu dítěte jsi konflikt nevyhrocoval. Žádáš o svěření do své péče s vymezením širokého styku s matkou a otevřeností dohod o péči mimo stanovené termíny styku. Navrhni matce půlku prázdnin a střídání svátků. Je potřeba to navrhnout tak, aby tvá nabídka jí byla velkorysejší než její nabídka tobě. A pak zaútoč - proč by měla mít děti svěřeny do péče matka, když se snaží omezit druhému rodiči péči více než tobě, zároveň neprokázala tvou sníženou rodičovskou odpovědnost, naproti tomu ty předkládáš návrh výlučné péče se širším stykem s matkou a zároveň jsi prokázal sníženou rodičovskou odpovědnost matky tím, že ona svévolně diktovala a omezovala kontakt dítěte s druhým rodičem.

Připrav si judikáty, které umožňují střídavou péči i při nesouhlasu matky. Může se ti hodit při snaze dosáhnout kompromisu na střídavé péči a odporu ex přistoupit i na střídavou péči.
Připrav si argumenty pro případ, že matka bude odmítat střídavou péči kvůli ztrátě domova dítěte.

Jo a ještě by možná bylo dobré se opřít o krále Šalamouna a jeho judikát, kdy se ženy hádaly o jedno dítě, Šalamoun nařídil dítě rozpůlit a v tu chvíli jedna z žen s řešením souhlasila a druhá se dítěte vzdala ve prospěch jeho života. A Šalamoun svěřil dítě této druhé ženě. V tvém případě hrozilo poškození dítěte díky sporům o péči v době neupravené péče a byl jsi to ty, kdo se dítěte dočasně vzdal, aby ho ušetřil poškození. Čímž jsi prokázal větší starost o blaho dítěte. To jen kdybys měl chuť to oživit... :)
Holky 10 a 12 let, od 2 a 4 let v péči matky se stykem 40% "dohodou" proti vůli matky, od října 2014 střídavka 7/7 proti vůli obou rodičů.
otec.dite@seznam.cz
frank
Uživatel(ka) fóra
Příspěvky: 26
Registrován: 27 zář 2012 09:05

Re: Odvolání proti předběžnému opatření

Příspěvek od frank »

Moc děkuji, skvěle napsané. Šalamoun byl moudrý král.
milo
Stálice fóra
Příspěvky: 334
Registrován: 17 led 2013 11:45

Re: Odvolání proti předběžnému opatření

Příspěvek od milo »

forU píše:Jakmile požádá, aby styk soud upravil PO, tak dostane styk v objemu vedoucího skautského oddílu.
V zásadě s tebou souhlasím. Jakmile soud prostřednictvím PO něco upraví, jde to změnit jen velmi těžce. Já osobně bych se ale vyvaroval formulaci typu: úprava styku.

S dítětem nechť se stýkají babičky nebo příbuzní. Jako otec o své dítě pečuji a formulaci na téma styku odmítám i při jednání u OSPOD, kde trvám na formulování "střídání v péči" či "střídání ve výchově".

Jednostranné nezákonné jednání matky, kdy opustila s dítětem společnou domácnost nemůže mít za právní důsledek změnu právního stavu, který zde byl před opuštěním domácnosti. Jinými slovy, jestliže před opuštěním domácnosti ze strany matky o dítě pečovali společně oba rodiče, nepřipadá v úvahu, aby se změnil stav takovým způsobem, že matka o dítě pečuje, zatímco otec se s dítětem stýká.
Odpovědět