Stránka 1 z 1

Hodnocení znaleckého posudku

Napsal: 29 led 2013 12:20
od milo
Nedávno jsem si se zájmem přečetl článek Prof. JUDr. Jana Musila, CSc., soudce Ústavního soudu České republiky, který se týkal problematiky hodnocení znaleckých posudků a byť se jednalo znalecké posudky v trestním řízení, dají se principy, podle nichž by měly být znalecké posudky hodnoceny, vztáhnout i na občanská soudní řízení, neboť až na nepatrné rozdíly se oba procesní předpisy (TrŘ a OSŘ) moc neliší,pokud se jedná o hodnocení důkazů, mezi něž patří i znalecké posudky.

Doporučuji Vám článek (viz. niže uvedený odkaz), který je trochu obsáhlejší, si přečíst, protože může sloužit jako případný návod (inspirace) k tomu, jaká má být zvolena obrana v soudním řízení, proti fraudulentním znaleckým posudkům nebo zprávám o vyšetření,jež se mají tvářit jako posudky a bývají vydávány nám známými živnostníky.

http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-zna ... sudku.aspx