Stránka 85 z 86

Re: Asistované styk na Fond

Napsal: 08 led 2016 17:06
od MarianNoemi
Zdravím, jsou níže uvedené argumenty z rozsudku důvodem k podání stížnosti nebo podání námitky? nebo by jste to nechali být do odvolání. Odvolám se, ale ptám se, zda je vhodný podat i stížnost proti této protokolaci a argumentaci:
Opatrovník navrhoval svěřit nezletilou do péče matky, otci stanovit výživné přiměřené
jeho výdělkům, styk navrhoval upravit každých 14 dnů od středy do neděle. V průběhu řízení
otec navrhoval svěřit nezletilou do střídavé výchovy rodičů.

Po provedeném řízení má soud za prokázané, že nezletilá se narodila za trvání
manželství rodičů, rodiče spolu od ledna 2013 nevedou společnou domácnost. V souzené věci
soud s ohledem na shora citovaná ustanovení posuzoval, který z rodičů je schopen lépe zajistit
péči o nezletilou a jakou částkou má druhý z rodičů přispívat na její výživu, případně zda jsou
splněny podmínky pro střídavou péči rodičů. Primárním hlediskem je vždy zájem dítěte, o tom,
co je v zájmu nezletilého dítěte, rozhoduje soud. Po provedeném řízení má soud za prokázané,
že od narození se o nezletilou starala její matka, která s ní byla na rodičovské dovolené,
s výjimkou krátké doby, kdy ji otec odňal z její péče. Matka je tedy její primární pečující
osobou, nezletilá k ní má hlubokou citovou vazbu. Péče matky o nezletilou je řádná, k péči
matky o nezletilou nejsou ze strany opatrovníka připomínky, nezletilá řádně prospívá, soud
proto dospěl k přesvědčení, že matka je schopna zajistit její řádnou výchovu, proto svěřil
nezletilou do péče matky. Nezletilá tak zůstane ve výchovném prostředí, na které je zvyklá, při
zachování širokého styku s otcem, který tak bude mít možnost podílet se na její výchově
v dostatečné míře. Matka otci ve styku s nezletilou nebrání, naopak se s otcem je schopna
domluvit na péči o nezletilou po dobu její nemoci. Otec naopak výkon rodičovské odpovědnosti
k nezletilé podmiňuje různými podmínkami a osobními požadavky, kdy upřednostňuje své
potřeby před potřebami nezletilé, což snižuje jeho výchovné schopnosti.

Požadavek otce na střídavou péči soud neshledal v zájmu nezletilé. Rodiče jsou spolu
schopni komunikovat o podstatných věcech, otec však má tendenci snižovat rodičovskou
autoritu matky, snaží se prosazovat svá stanoviska a své požadavky na úkor matky i nezletilé.
Pokud matka absolvuje s nezletilou vyšetření u dětské lékařky s tím, že po návratu od otce
půjde s nezletilou na kontrolu, přičemž léky nezletilá neužívá, má otec potřebu nechat
nezletilou opakovaně vyšetřovat na dětské pohotovosti k přezkoumání jejího zdravotního
stavu, ačkoli se o akutní stav nejedná. Jedná se tedy jednak o zneužití systému pohotovostní
služby, jednak otec vystavuje nezletilou útoku dalších virů a bakterií místo toho, aby dodržoval
klidový léčebný režim doporučený matkou. Jedná tedy v rozporu s potřebami nezletilé. Soud
takový postup otce chápe jako projev nedůvěry v samostatný úsudek matky a potřebu otce
kontrolovat a mít pod kontrolou vše, co se jej dotýká. Matka bydlí s nezletilou v Hradci
Králové, otec v Novém Jičíně, cesta z Hradce Králové do Nového Jičína trvá cca 5 hodin.
S ohledem na útlý věk nezletilé a její citové pouto k matce není v zájmu nezletilé, aby
v pravidelných časových intervalech absolvovala tak časově náročnou a dlouhou cestu k otci.
Nezletilá má v Hradci Králové své rodinné zázemí, navštěvuje zde mateřskou školu, má zde své
kamarády. V Novém Jičíně žádné takové zázemí nemá, předškolní zařízení zde od července
2014 nenavštěvovala, nemá zde kamarády, jen babičku ze strany matky, kterou občas s matkou
navštíví. Pokud by se otec přestěhoval do Hradce Králové, našel si stálé bydlení a stálé
zaměstnání v dané lokalitě, začal se na péči o nezletilou více podílet, tedy ustoupil potřebám
nezletilé před svými potřebami, mohl by soud v budoucnu o střídavé péči uvažovat. V době
rozhodování otec změnu pracovní doby ani změnu zaměstnání neřešil.

Rodiče otce bydlí v Ostravě, přičemž
soudu deklarovali svůj špatný zdravotní stav a nemožnost přijet do Nového Jičína, není zde
tedy osoba, která by péči o nezletilou zajistila. Za stávající situace není střídavá péče v zájmu
nezletilé, proto soud nezletilou do střídavé péče nesvěřil.
Rozsah styku od čtvrtku od 16.15 hodin do neděle do
18.00 hodin se soudu jeví přiměřený věku a potřebám nezletilé i aktuální situaci v rodině. Jako
místo předávání nezletilé soud vybral prostor před domem, v němž matka s nezletilou bydlí.

Soud dospěl k přesvědčení, že není v zájmu nezletilé, aby jako místo předávání bylo určeno
místo bydliště otce, kam by nezletilá musela cestovat s matkou hromadnou dopravou. Otec má
k dispozici motorové vozidlo a je schopen zajistit přepravu nezletilé rychleji a pohodlněji
použitím osobního vozidla. Otec v písemných podáních adresovaných matce opakovaně
proklamoval zájem přestěhovat se do Hradce Králové, tato úprava tedy bude aktuální i
v případě změny jeho bydliště.

Soud neprovedl dokazování navrhovaným znaleckým posudkem z oboru
pedopsychologie a pedopsychiatrie, když doplnění dokazování těmito posudky považoval za
nadbytečné. Nařízené předběžné opatření splnilo svůj účel, kdy se podařilo navázat pravidelné
kontakty otce s nezletilou, přičemž v mezidobí došlo také ke zklidnění původně vyhrocených
vztahů mezi matkou a otcem. Rodiče jsou schopni spolu komunikovat a společně se na péči o
nezletilou podílet, kdy během nemoci matky či nezletilé si otec po předchozí domluvě s matkou
nezletilou přebírá a po nezbytnou dobu léčení zajišťuje její výchovu. Bylo prokázáno, že otec se
s nezletilou stýká, matka mu ve styku nebrání, otec je schopen se o nezletilou postarat, nezletilá
má otce ráda, při jeho návštěvě má možnost stýkat se také s rodinou otce. Bylo tedy z jiných
důkazů, zejména z účastnických výpovědí, prokázáno, že oba rodiče jsou schopni péči o
nezletilou zajistit, přičemž rozdílné výchovné přístupy rodičů mohou být pro nezletilou do
budoucna výhodou. Matka na zákazu styku netrvala, naopak navrhovala upravit styk poměrně
široce, nebyl tedy důvod zadávat vypracování znaleckých posudků a řízení nadále prodlužovat.


Ohledně návrhu na zákaz styku otce s nezletilou vzala matka svůj návrh v celém
rozsahu zpět. Ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu souhlasili. Soud proto řízení o návrhu
matky na zákaz styku otce s nezl. Noemi za použití ust. § 96 odst. 2 ve spojení s ust. § 2 zák. č.
2962/2013 Sb. zastavil.Soud dále posuzoval návrh otce na přenesení příslušnosti dle § 5 zák. č. 292/2013 Sb.
(dříve § 177 odst. 2 o.s.ř.). Podle ust. § 5 citovaného ustanovení změní-li se v řízení ve věcech
péče soudu o nezletilé, ve věcech opatrovnických a v řízení o svéprávnosti okolnosti, podle
nichž se posuzuje příslušnost, může příslušný soud přenést svoji příslušnost na jiný soud, je-li
to v zájmu nezletilého, opatrovance nebo osoby, o jejíž svéprávnosti se rozhoduje. Jestliže
soud, na nějž byla příslušnost přenesena, s přenesením nesouhlasí, předloží věc k rozhodnutí,
pokud otázka přenesení příslušnosti nebyla již odvolacím soudem rozhodnuta, svému
nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který příslušnost přenesl.
V daném případě dospěl soud k závěru, že přenesení příslušnosti na Okresní soud v Hradci
Králové není v zájmu nezletilé. Ve věci bylo provedeno rozsáhlé dokazování, věc byla
připravena ke skončení. Pokud by Okresní soud v Novém Jičíně vyhověl návrhu otce a přenesl
příslušnost na Okresní soud v Hradci Králové, musel by se Okresní soud v Hradci Králové
s obsahem spisu seznámit, provést znovu dokazování, přičemž řízení by se zbytečně
protahovalo. Lze však očekávat, že Okresní soud v Hradci Králové by s přenesením
příslušnosti v tomto stádiu soudního řízení nesouhlasil a nadřízený soud by shledal jeho
nesouhlas důvodným. V takovém případě by se za několik měsíců opatrovnický spis nezletilé
vrátil zpět zdejšímu soudu, který by ve věci musel meritorně rozhodnout. Jelikož bylo řízení
protahováno řadou procesních návrhů účastníků, další prodlužování řízení není dle názoru
soudu v zájmu nezletilé. V jejím zájmu je co nejrychleji upravit soudním rozhodnutím péči,
výživu a styk. Proto soud návrh otce jako nedůvodný zamítl.

Takže přemýšlím, zda ještě před odvoláním podat stížnost proti fabulacím soudkyně nebo to nechat plavat?

Re: Asistované styk na Fond

Napsal: 08 led 2016 21:35
od MarianNoemi
Navíc citace: otec odňal matce dítě z péče... Soudkyně dle svého subjektivního pocitu, pohledu zcela popírá jakékoliv klinické studie o střídavce.

Re: Asistované styk na Fond

Napsal: 08 led 2016 22:56
od JJL
sepište všechno do odvolání, z této soudkyně nyní nic lepšího nedostanete
Vaší nadějí je odvolací soud, který měl jiný pohled na věc

ty návrhy na výkon rozhodnutí byly všechny zamítnuty? (=matka nikdy nic špatného neudělala)

Re: Asistované styk na Fond

Napsal: 08 led 2016 22:56
od tulen2
Samozrejme, Mariane, je to spatne, je to k nastvani. Ale je to tak, to vsichni vime, u opatrovnickeho soudu jsou zakony gumove, a jsou ohybane smerem k matkam. To co vypichujes ale ja vidim jako malicherne, a uspech nebo neuspech s tim nestoji a nepada, jestli jsou rodice stari, jestli to formuluje jako ze si "odnal" atp..
Uz nekolikrat v tomhle vlakne padlo, ze kdyz se nepristehujes k diteti, sance na SP bude hodne mala.
Ani ja nevidim jako uplne stastne aby SP byla pri takovehle vzdalenosti, natozpak nevyvazena, se stridanim uprostred tydne, a stridanim skol (brzo do skoly pujde - co pak?). A to jsem jinak velky priznivce SP skoro za vsech okolnosti. Samozrejme v zakone nikde neni ze byt nemuze, ale ... Ja byt soudce ji taky u tebe nedam, prave z tohoto duvodu. Ale vic bych resil kdo byl ten co se stehoval a matce ulozil alespon vozit, pripadne si jezdit a sveril bych ji do pece tve.
Vidim ale jako stesti ze soud argumentuje takrka vyhradne vzdalenosti. Jinak pripousti ze ok a SP by vhodna byla.
Co se pristehovat jeste nez bude odvolaci? Veskere duvody soudu prvoinstancniho padnou, navic vzdy si tvrdil ze se prestehovat chces a pracoval si na tom ....
Anebo - muzes si stezovat na vsechny strany, a hrat si se soudy misto s dcerou. Ovsem pochybuju ze tak neceho vic dosahnes, chtit byt prukopnik prava a dosahnout SP proti vuli matky, na velkou vzdalenost, se stridanim skol, nesymetrickou ... sebou nese vyrazne vyssi riziko neuspechu nez kdyz se duvody proti nekombinuji.

Re: Asistované styk na Fond

Napsal: 08 led 2016 23:00
od tulen2
.. jinak vecne - samozrejme ze matka se snazi o omezeni pece - viz navrh na zakaz styku, viz nekolik podanych navrhu na vykon - samozrejme take pri odvolani zduraznit.
Ale fakt to co soudkune zplodila neni tak tragicke, pise ze tva pece je ok, dobra, ze dite u tebe chce byt, hezky vztah .... mohlo to byt mnohem horsi.

Re: Asistované styk na Fond

Napsal: 09 led 2016 09:33
od MarianNoemi
Ze tří návrhu na výkon matka dostala vytýkací dopis a pokutu 1000kč.
Byt v Novém Jičíně jsem již prodal, může, ale nastat situace, že se do Hradce přestěhuji a matka během pár měsíců se přestěhuje jinam.Přesně to se stalo, když jsem se přestěhoval s Ostravy do NJ, koupil byt a matka za 3 měsíce zmizela do Hradce.Ale vážně uvažuji o tom stěhování...

Re: Asistované styk na Fond

Napsal: 09 led 2016 09:48
od MarianNoemi
Když o tom zpětně přemýšlím, byla z mé strany chyba, že jsem ještě v manželství např.nenavrhl že půjdu z dcerunkou na otcovskou dovolenou, když jí bylo např.1,5 roku.Nějak jsem o tom tehdy nepřemýšlel.Mohlo vše být jinak.Dnes bych takto jednal.

Re: Asistované styk na Fond

Napsal: 09 led 2016 15:40
od JJL
pokud byla již pravomocně uložena pokuta, tak tam rozhodně nemůže být,
že by matka kontaktu nijak nebránila

Re: Asistované styk na Fond

Napsal: 09 led 2016 16:27
od MarianNoemi
Četl jsem to znova a je tam nebrání. Ano tu pokutu už matka zaplatila v létě.Bavil jsem se s doktorkou co mě má psát odvolání.Je teď časově extrémně vytížená jednou kauzou.

Re: Asistované styk na Fond

Napsal: 09 led 2016 17:13
od milo
MarianNoemi píše:Četl jsem to znova a je tam nebrání. Ano tu pokutu už matka zaplatila v létě.Bavil jsem se s doktorkou co mě má psát odvolání.Je teď časově extrémně vytížená jednou kauzou.
Ty postupuješ nekompetentně, nesystematicky, neodborně a chceš to celé završit jako japonský stíhač střemhlav na komoru. Máš můj opravdový obdiv.