Podnět Rady vlády k soudním řízením-PO a Nejvyšší soud

Odpovědět
res nullius
Stálice fóra
Příspěvky: 61
Registrován: 17 úno 2015 00:31

Podnět Rady vlády k soudním řízením-PO a Nejvyšší soud

Příspěvek od res nullius » 25 zář 2015 22:43

Podnět
Výboru pro práva dítěte
Rady vlády pro lidská práva
k některým aspektům soudních řízení ve věcech rodinněprávních

(cca říjen 2014)

Blíže viz zde:
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/cinnost ... 14-125779/


1. Stanovit zákonem, že v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé rozhoduje soud bez zbytečného odkladu a s největším urychlením, nejpozději do 6 měsíců
od zahájení řízení. Ve věcech určení jména a příjmení nezletilého dítěte, poručenství a opatrovnictví nezletilého dítěte podle § 466 písm. a), f) a g) z.z.ř. rozhodne soud ve lhůtě do 30 dní od zahájení řízení. Řízení je možno prodloužit jen tehdy, pokud nebylo možné z vážných důvodů a objektivních příčin skončit v zákonem stanovené lhůtě důkazní řízení ve věci samé.

7. Rozšířit přípustnost dovolání v řízeních ve věcech rodinněprávních, zejm. k rozsudkům o nařízení nebo prodloužení ústavní výchovy, rozsudkům o péči o dítě a o výživné k nezletilému dítěti.
8. Upřesnit úpravu podmínek pro nařízení „rychlého“ předběžného opatření soudu podle § 924 NOZ a § 452 z. ř. s. tak, že soud nařídí předběžné opatření pouze za předpokladu, že je prokázán stav bezprostředního ohrožení dítěte, existuje naléhavá potřeba rychlého operativního zákroku soudu k ochraně dítěte a věc nelze řešit jiným rozhodnutím soudu. Dále se navrhuje stanovit, že rozhodnutí soudu o odebrání dítěte z péče rodičů a jeho umístění do náhradního výchovného prostředí nemůže vycházet pouze z pochybností o tom, v jakých podmínkách bude rodič dítě vychovávat, jestliže jsou tyto pochybnosti založeny na poznatcích o dosavadním způsobu života rodiče a není spolehlivě zjištěno, že rodič skutečně nemá zabezpečeny základní podmínky nezbytné pro výchovu dítěte. Nedostatek informací o poměrech rodiče nelze automaticky vykládat v jeho neprospěch a vyvozovat z něj stav bezprostředního ohrožení dítěte. Za legitimní důvod pro odejmutí dítěte z péče rodičů nelze považovat nespolupráci rodičů se soudem, s orgánem sociálně-právní ochrany dětí nebo jinými orgány. Horší materiální podmínky rodiny (v porovnání s obecným standardem materiálního zabezpečení) nemohou samy o sobě odůvodňovat ohrožení dítěte a svěření dítěte do náhradní péče mimo jeho rodinu.
9. Stanovit povinnost soudu, aby po nařízení a provedení výkonu předběžného opatření podle § 924 NOZ a § 452 z.z.ř. provedl bezodkladně osobní slyšení účastníků anebo jiným vhodným způsobem zjistil jejich stanovisko k věci, a to nejpozději ve lhůtě do 1 měsíce od vykonatelnosti předběžného opatření. Soud by neměl být povinen znovu zjišťovat stanovisko pouze u toho účastníka řízení, který ve lhůtě
do 1 měsíce od vykonatelnosti předběžného opatření podal odvolání proti usnesení soudu o nařízení předběžného opatření nebo návrh na zrušení předběžného opatření soudu.


Podobně by šlo argumentovat i u PO, vydaného na žádost jednoho z rodičů.

krhak
Stálice fóra
Příspěvky: 106
Registrován: 13 kvě 2014 13:03

Re: Podnět Rady vlády k soudním řízením-PO a Nejvyšší soud

Příspěvek od krhak » 26 zář 2015 10:13

Tam se píše i to, že tákon o zvláštních řízeních soudních by měl být změněn tak, aby o péči o děti bylo rozhodnuto do půl roku od podání podnětu k soudu, v některých případech i do 30 dnů.

forU
Stálice fóra
Příspěvky: 1245
Registrován: 05 led 2012 20:41
Bydliště: Praha a Středočeský kraj

Re: Podnět Rady vlády k soudním řízením-PO a Nejvyšší soud

Příspěvek od forU » 26 zář 2015 13:13

Hlavně se tam ale nepíše o tom, že do rozhodnutí ve věci by měla být respektována stejná práva rodičů a zachováno právo dětí na péči obou rodičů.
A jsem zvědav, jak budou půl roku stíhat, když teď nejsou schopni dodat rozsudek v dílčí věci za čtvrt roku. Jak to chtěj stíhat, když dnes není výjimkou, že posudek trvá půl roku.
Hlavní problém, a to nastavení silně asymetrického stavu hned na počátku sporu a tím vlastně rozhodnutím bez řádného soudu, to nějak neřeší.
Holky 9 a 11 let, od 2 a 4 let v péči matky se stykem 40% "dohodou" proti vůli matky, od října 2014 střídavka 7/7 proti vůli obou rodičů.
otec.dite@seznam.cz

Odpovědět