Sleva na dani na vyživované dítě

Adikia
Uživatel(ka) fóra
Příspěvky: 12
Registrován: 11 lis 2011 12:00

Re: Sleva na dani na vyživované dítě

Příspěvek od Adikia » 12 led 2012 18:45

Chlape, na tento problém už upozorňuji několik let. Problém spočívá v tom, že v zákoně je uvedeno, že sleva na dani se poskytuje pouze tomu rodiči, který vyživuje dítě a
ŽIJE S NÍM VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI!
Ve skutečnosti nejde o nějaké daňové zvýhodnění rodičů, kteří vyživují děti, podporu rodiny a takové ty libové žvásty, jak to na první pohled krásně vypadá, ale o podporu samoživitelek a znevýhodnění otců platících výživné. Mají to ale dobře spočítané! Samoživitelky bývají často bez příjmu, tak žádnou slevu neuplatňují a otec ani tak nemá nárok. Musíte uznat, že je to opravdu geniální. Nerozvedených rodin se to nijak nedotkne, polovina rozvedených manželství ostrouhá mrkvičku a v druhé polovině to dostanou jen matky a ostrouhá mrkvičku otec.
Když se ale podíváte na zákon o rodině, tak je tam, že rodič může výživné vynahrazovat svojí soustavnou péčí. Logicky tedy obráceně musí platit totéž! Otec výživným vynahrazuje soustavnou
péči. Proč by ho jinak platil? Přestože soustavnou péči vynahrazuje výživným nemá nárok na slevu.

Judr
Uživatel(ka) fóra
Příspěvky: 30
Registrován: 10 lis 2011 18:34

Re: Sleva na dani na vyživované dítě

Příspěvek od Judr » 18 led 2012 10:46

Pánové, tohle je velmi zajímavé téma, mělo by se myslím objevit v nějakém článku coby inspirace pro ostatní. V mém případě je problém umocněn tím, že bejvalá je stálě na rodičáku, takže slevu na dani ani uplatnit nemůže, já jsem o ní vlivem rozsudku (dítě svěřeno do její péče) v zaměstnání přišel. Házelo mi to měsíčně tisícovku, situace trvá už rok a půl a minimálně další půlrok trvat bude. Čili jsem přišel o celkem významnou sumu, kterou bych pochopitelně mohl využít ve prospěch svýho kluka :(

katalyzator
Stálice fóra
Příspěvky: 1071
Registrován: 09 lis 2011 22:42

Re: Sleva na dani na vyživované dítě

Příspěvek od katalyzator » 31 led 2012 15:39

Zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. říká: (viz http://business.center.cz/business/prav ... cast3.aspx)
§ 35c
(1) Poplatník uvedený v § 2 má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti,108) (dále jen "daňové zvýhodnění") ve výši 13 404 11 604 Kč ročně, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b. Poplatník o daňové zvýhodnění sníží daň stanovenou podle § 16, případně sníženou podle § 35 nebo 35ba. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu.

U střídavé péče uplatňuje jeden, postup je popsán zde:
(http://www.novesluzby.cz/nase-deti.205/ ... 20141.html)
...

Uživatelský avatar
martin
Stálice fóra
Příspěvky: 591
Registrován: 10 lis 2011 17:23

Re: Sleva na dani na vyživované dítě

Příspěvek od martin » 01 úno 2012 11:19

My jsme se dohodli (dite mame ve stridavce), ze slevu budeme stridat systemem sudy rok matka, lichy otec. Tak mi to prijde nejspravedlivejsi a pomerne jednoduche.

petra
Nováček fóra
Příspěvky: 1
Registrován: 19 úno 2012 13:21

Re: Možnosti diskusního fóra

Příspěvek od petra » 19 úno 2012 13:28

Ctěla by jsem se zeptat na přidavky na děti v době střídavé peče...má stím někdo zkušenosti prosím :-)

Uživatelský avatar
martin
Stálice fóra
Příspěvky: 591
Registrován: 10 lis 2011 17:23

Re: Možnosti diskusního fóra

Příspěvek od martin » 19 úno 2012 19:06

petra píše:Ctěla by jsem se zeptat na přidavky na děti v době střídavé peče...má stím někdo zkušenosti prosím :-)
Pro vypocet pridavku ve stridave peci je dulezite se dohodnout s kterym z rodicu bude dite posuzovano jako "zijici ve spolecne domacnosti". Viz Zákon o státní sociální podpoře, § 7

(3) Podmínka, že osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, se považuje vždy za splněnou, není-li dále stanoveno jinak, jde-li o

a) nezletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče [odstavec 2 písm. b)]; pokud rodiče dítěte uvedení v odstavci 2 písm. b) části věty před středníkem jsou rozvedeni, posuzuje se jako osoba společně posuzovaná s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič, s nímž dítě společně žije, a bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé výchovy obou rodičů podle zvláštního právního předpisu,7a) posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,

Tekumseh
Uživatel(ka) fóra
Příspěvky: 34
Registrován: 18 lis 2011 11:40

Re: Sleva na dani na vyživované dítě

Příspěvek od Tekumseh » 08 úno 2013 10:28

Problematika uplatňování slevy na dani na vyživované dítě při střídavé péči je také upravena metodickým pokynem Generálního finančního ředitelství číslo D-6, strana 60.

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/ ... _c_D_6.pdf

Tekumseh
Uživatel(ka) fóra
Příspěvky: 34
Registrován: 18 lis 2011 11:40

Re: Sleva na dani na vyživované dítě

Příspěvek od Tekumseh » 06 led 2014 02:02

Tekumseh píše:Problematika uplatňování slevy na dani na vyživované dítě při střídavé péči je také upravena metodickým pokynem Generálního finančního ředitelství číslo D-6, strana 60.

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/ ... _c_D_6.pdf
K § 38l odst. 3
I v případě svěření dítěte do střídavé výchovy obou rodičů na základě rozhodnutí
soudu je z hlediska uplatnění daňového zvýhodnění rozhodující, se kterým z rodičů
nezletilé dítě žije v domácnosti. Nerozhoduje tedy, jakým způsobem se oba výchovně
způsobilí rodiče o péči o dítě v pravidelných časových intervalech střídají. Přitom
rozhodnutím soudu o svěření dítěte do střídavé výchovy obou rodičů není
rozhodnuto o tom, se kterým z rodičů bude žít dítě trvale v domácnosti. Institut
domácnosti je upraven občanským zákoníkem a příslušnost k domácnosti
u nezletilých dětí stanoví dohoda rodičů, jinak by musel o této skutečnosti
rozhodnout soud. Osoba (i dítě) může být ale příslušníkem pouze jedné domácnosti.
To znamená, že daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé výchovy
obou rodičů může uplatňovat každý z rodičů ve zdaňovacím období pouze po dobu,
ve které je dítě příslušníkem jeho domácnosti, tj. po několik kalendářních měsíců.
U dítěte, které je svěřeno soudem do střídavé výchovy obou rodičů, nelze ale vyloučit
ani dohodu rodičů, že toto dítě bude žít nadále v domácnosti jen s jedním z nich,
tzn. bez ohledu na rozhodnutí soudu o střídavé výchově obou rodičů. Za těchto
okolností bude pak daňové zvýhodnění uplatňovat po celé zdaňovací období
jen jeden rodič a druhému z rodičů daňové zvýhodnění náležet nebude.
Rovněž v případě střídavého uplatňování daňového zvýhodnění na dítě musí mezi
rodiči existovat shoda, aby nedocházelo ke dvojímu uplatňování daňové úlevy.
Jestliže se rodiče na způsobu uplatnění daňového zvýhodnění na dítě svěřené
do střídavé výchovy nedohodnou, nelze než doporučit, aby si jej uplatnili
až po uplynutí zdaňovacího období ve svých daňových přiznáních u správce daně.
Skutečnost, že dítě žije s poplatníkem v domácnosti, prokazuje zaměstnanec
u zaměstnavatele svým čestným prohlášením na tiskopisu Prohlášení k dani.
Jedná-li se o dítě svěřené do střídavé výchovy obou rodičů, při absenci podrobnější
úpravy v zákoně lze doporučit, aby zaměstnanec doložil že druhý z rodičů daňové
zvýhodnění na dané dítě ve zdaňovacím období neuplatňuje, resp. že je uplatňuje,
ale jen po určitou dobu (např. jeho čestným prohlášením), a je-li tento druhý
z rodičů zaměstnán, také potvrzením jeho zaměstnavatele.

Michal24
Stálice fóra
Příspěvky: 75
Registrován: 14 lis 2011 10:48

Re: Sleva na dani na vyživované dítě

Příspěvek od Michal24 » 06 led 2014 13:57

K § 38l odst. 3 - je tady několik nesmyslů:
1) Kdy už konečně kompetentní zjistí význam racionálních čísel, a přestanou neustále lpět na (navíc jen některých) přirozených číslech?
Např. tvrzení-požadavek "Osoba (i dítě) může být ale příslušníkem pouze jedné domácnosti." je zásadním nesmyslem. Přece vždy, když se nějakou měrou podílí na péči oba rodiče, tak je dítě současně částečně příslušníkem domácnosti matky i příslušníkem domácnosti otce! Jde pouze o to, jakou měrou. Není problém tuto míru vyjádřit vahami, tj. dvojicí nezáporných čísel, jejichž součet je roven 1. Např. tedy 0,5 a 0,5 v případě rovného postavení (rovné péče) obou rodičů. Pak by si oba rodiče, právě s touto vahou, uplatňovali daňové zvýhodnění na dítě za celý rok, resp. za každý z měsíců, kterého se to týká. Odpovídá to skutečnosti, rozhodně mnohem lepší než případ, kdy liché měsíce si uplatňuje matka (dítě je v domácnosti matky, nikoliv však v domácnosti otce) a sudé měsíce si uplatňuje otec (dítě je v domácnosti otce, nikoliv však v domácnosti matky), což prostě neodpovídá realitě (např. při týdenním střídání)!
2) V citované části Metodického pokynu (K § 38l odst. 3) se uvádí, že nesmí dojít ke dvojímu uplatňování daňové úlevy. Tomu docela rozumím, ale dále, že se rodiče mají dohodnout, u koho z rodičů je dítě "vedeno v domácnosti", bez ohledu na skutečnost, konkrétně je to uvedenio pro případ SP. Když ale fakticky probíhá SP, ale dle rozsudku je "dítě svěřeno do výlučné péče matky", oba rodiče se dohodli, že daňové zvýhodnění bude uplatňovat otec, po letech na to úředníci fin. úřadu přijdou, běda těm rodičům. Je to otci strženo z platu jako nezákonné obohacení, a navíc je mu napařena pokuta. Popisuju vlastní případ - jednalo se o cca 30 200 Kč za asi 2,5 roku a pokuta cca 5500Kč. Matka čerpat nemohla, takže dohromady (dítě + matka + otec) přišli o cca 36 000 Kč. Rozhodně tento postup spatřuji proti zájmům dítěte. Je nespravedlivý a diskriminační.

Alharahadza
Stálice fóra
Příspěvky: 272
Registrován: 18 pro 2013 00:46

Re: Sleva na dani na vyživované dítě

Příspěvek od Alharahadza » 23 led 2015 20:22

Zažádal jsem si o slevu na dani, ač nemám dítě de iure svěřené do péče. Protože však se mnou po několik měsíců v roce ve společné domácnosti žije a po tu doubu jej vyživuji a tento stav je možno vzhledem k rodinnému stavu rodič-dítě považovat i do budoucnosti za trvalý, považuji nárok na slevu ze zákona za opodstatněný i přesto, že s tím maminka nesouhlasí. Nikde v zákoně a v komentářích jsem nenašel přímočarou vazbu mezi svěřením do péče a daňovou slevou. Pokud by někdo argumentoval tím, že dítě se mnou ve společné domácnosti nežije trvale, tak obráceně platí, že dítě nežije trvale s maminkou, opřu-li se o gramatický význam pojmu "trvale" = nepřetržitě, permanentně atd. A v takovém případě by nemohl žádat ani jeden z nás, tj. stát by ušetřil a dítě ostrouhalo.

Domácnost je tedy dle mého soudu určena soužitím, bez ohledu na geografickou lokalizaci. Někdo může namítnout, že menší, byť opakovaný časový úsek soužití, je návštěvou, kterou rovněž vyživujeme již jen tím, že ji třeba pohostíme. Rozdíl mezi návštěvou a soužitím (odmyslíme-li si biologické pouto) je ten, že vůči návštěvě zpravidla a ze zákona vůbec nevykonáváme rodičovskou zodpovědnost ve směru fyzického, mravního a citového rozvoje návštěvy. Rovněž nezajišťujeme její výchovu a vzdělání. Jinými slovy, návštěvě se neříká, aby si po sobě uklidila a umyla nádobí, rovněž ji nedáváme kapesné a nekupujeme hračky, stejně jako ji třeba nepereme fusekle s vědomím, že tuto svoji roli budeme činit trvale do doby osamostatnění návštěvy.
Zákonodárce sděluje:
35c10
Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo, nebo ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Odpovědět