Přístup státu?

Odpovědět
chlap
Stálice fóra
Příspěvky: 123
Registrován: 09 lis 2011 19:58

Přístup státu?

Příspěvek od chlap »

chlap
Stálice fóra
Příspěvky: 123
Registrován: 09 lis 2011 19:58

Re: Přístup státu?

Příspěvek od chlap »

Na Slovensku jsou politici a političky dále než v čechách, znají problém (nikoliv se vyjadřují jako naše k věci, o které si ani nepřečetli písmenko z materiálů sněmovny), mají oči otevřené a mají snahu řešit...

Čo hovoria politici o striedavej starostlivosti?

http://www.youtube.com/watch?v=hmUj7MTEVpw
chlap
Stálice fóra
Příspěvky: 123
Registrován: 09 lis 2011 19:58

Slovensko boduje!

Příspěvek od chlap »

Slovensko boduje stát více podporuje oba rodiče a střídavou péči

------

Podľa generálneho riaditeľa ÚPSVaR Ivana Juráša je striedavá osobná starostlivosť možnosťou prvej voľby v porozchodovom usporiadaní starostlivosti o deti. Prosíme preto všetky odbory SPODaSK aby NAOZAJ prijali ten FAKT a deti sa nestávali na Slovensku polosirotami. ĎAKUJEME

-------

Mimoriadne si vážim všetkých ľudí a všetky ich aktivity, ktoré robia pre to, aby ich deti boli šťastné, cítili sa milované a v bezpečí.
Mnohokrát im to my, dospelí, sakramentsky sťažujeme.
Keď čítam a počúvam, čo všetko sme pre tieto dospelákmi zraňované deti my, úradníci, neurobili, niekedy skloním hlavu a zamyslím sa, či sa fakt nedalo urobiť viac...
Zvyknem sa niekedy pred zrkadlom dosť skritizovať. No v prípade striedavky som si skutočne nebol istý, či si mám poriadne vynadať, alebo ako to vlastne je...
Spravilo mi dobre, že som bol donútený urobiť inventúru. Pretože v kruhu niektorých priaznivcov striedavky je atmosféra, akoby sa fakt nič za ten rok a niečo, čo som v úrade nespravilo...

Tu je výsledok inventúry a - pre úplnosť aj plán nadchádzajúcich krokov.

Uskutočnili sme:
1. 25.01.2011 – účasť pracovníčok Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej ÚPRVaR“) na tlačovej konferencii Ligy otcov, Bratislava
2. 24.03.2011 – workshop – „Deti v sieti“, organizovaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len úrad práce) Bratislava za účasti pracovníčok ÚPSVaR
3. od marca do júna 2011 8 krajských regionálnych stretnutí za účasti zamestnancov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“), psychológov, sudcov, súdnych znalcov a ďalších odborníkov
4. v apríli 2011 vo Vrútkach stretnutie s vedúcimi oddelení SPODaSK za účasti Ministerstva PSVaR a Slovenského národného strediska pre ľudské práva (za účasti Ligy otcov, p.Ďurkovič)
5. v júni 2011 v Levoči, Trenčíne a Bratislave 3 pracovné stretnutia so zamestnancami oddelení SPODaSK za účasti Ministerstva PSVaR k aktuálnym otázkam striedavky pri aplikácii zákonov č.180/2011 (č.447/2008, č.551/2010)
6. v septembri stretnutie štátnej tajomníčky, ÚPSVaR, riaditeľov úradov práce a riaditeľov odborov sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „SVaR“) za účasti zástupcov Ligy otcov (p.Mančíková, p.Čalkovský), prednáška p.Kamrlovej „Striedavka. Áno? Nie? Pre koho, kedy a kde?“. Na tomto stretnutí bol zástupcom každého úradu práce distribuovaný CD nosič s materiálmi, ktorý priniesla Liga otcov
7. v decembri 2011 stretnutie s vedúcimi oddelení SPODaSK za účasti Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva PSVaR, v súvislosti s novelou Občianskeho súdneho poriadku č.388/2011 účinnou od 1.1. 2012 a vyhláškou MS SR č.474/2011, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí
8. v decembri 2011 účasť na panelovej diskusii „Rovnoprávne rodičovstvo a striedavá starostlivosť“ organizovanej Ministerstvom PSVR za účasti Ligy otcov (p.Ďurkovič), otcovia.sk (p.Ďurček), Aliancia žien Slovenska (p.Malíková)
9. od januára 2011 pravidelné mesačné sledovanie a vyhodnocovanie zverenia detí do starostlivosti jednému z rodičov a do striedavej osobnej starostlivosti v celej SR
10. v apríli 2011 vydanie Metodického odporúčania pre psychológov/iných odborných poradcov referátov poradensko-psychologických služieb – na témy:
a. striedavá osobná starostlivosť
b. rodina v procese rozvodu a po rozvode manželov, rodičov dieťaťa
11. v januári 2012 publikovanie téz – Najlepší záujem dieťaťa pre všetkých pracovníkov úradov práce v SR.
12. 11.01.2012 stretnutie ÚPSVaR, Ligy otcov (p.Mančíková, p.Relovský, p.Čalkovský) a Ministerstva PSVaR za účelom nastavenia spolupráce rezortu sociálnych vecí a Ligy otcov v roku 2012

Naplánované sú tieto aktivity:
1. Vydanie internej normy ÚPSVaR pre úrady práce a ich pracovníkov k vykonávaniu funkcie kolízneho opatrovníka úradmi práce v konaniach o úpravu rodičovských práv a povinností, ktorú ÚPSVaR pripravuje v spolupráci s Ligou otcov - predpokladaný dátum vydania február 2012
2. Spustenie informačného portálu pre verejnosť, kde budú publikované všetky relevantné dokumenty ÚPSVaR k téme usporiadania rodičovských práv po rozvode s akcentom na symetrické usporiadanie – predpokladaný dátum spustenia marec 2012
3. Uskutočnenie okrúhleho stola na tému „Syndróm zavrhnutého rodiča a súčasné možnosti intervencií“ – predpokladaný mesiac konania marec 2012
4. Uskutočnenie medzinárodnej konferencie k téme „Striedavá osobná starostlivosť“ pod gesciou Ministerstva PSVaR, ÚPSVaR a Ligy otcov – predpokladané uskutočnenie 2.polrok 2012
5. Vydanie Metodického odporúčania pre psychológov na prípravu rodičov/manželov na starostlivosť o dieťa po rozvode - predpokladaný dátum vydania september 2012

Ešte zopár poznámok na záver:
Z Ligy otcov sme obdržali viacero veľmi užitočných materiálov. Z 35 bodov „Návrhu na reformu ÚPSVARu“ 17 bodov je realizovaných alebo v príprave realizácie, internou normou a nadväznými opatreniami bude pokrytých ďalších 5-6.

Za posledných 15 mesiacov sa k téme striedavej osobnej starostlivosti - symetrického usporiadania rodičovských práv po rozvode rozbehla rozsiahla odborná diskusia. Ani v krajinách, kde sa o tejto téme diskutuje desiatky rokov, nie sú postoje odbornej verejnosti jednoznačné. V celosvetovom meradle je diskusia odborníkov z oblasti vývinovej psychológie, psychológie, pedopsychiatrie, sociológie a iných odborov na symetrické usporiadanie rodičovských práv polarizovaná od názorov veľmi priaznivých až po veľmi nepriaznivé. Podobne je tomu aj u nás. Je preto možné, že viaceré názory a odborné stanoviská slovenských odborníkov nie sú vždy bezpodmienečne priaznivo naklonené symetrickému usporiadaniu práv rodičov. Ja osobne som presvedčený, že symetrické usporiadanie, teda striedavá osobná starostlivosť, je najlepšie riešenie pre dieťa, a musí byť zvažované ako prvá voľba. Iba ak sú závažné prekážky, malo by sa pristúpiť k inému, viac asymetrickému, usporiadaniu práv rodičov.

Pred tým zrkadlom som si nevynadal...

Ivan Juráš
generálny riaditeľ ÚPSVaR
chlap
Stálice fóra
Příspěvky: 123
Registrován: 09 lis 2011 19:58

Re: Přístup státu?

Příspěvek od chlap »

Čo hovoria politici o striedavej starostlivosti?

Pozrite si výpovede poslankýň a poslancov o ich hodnotení súčasnej situácie v porozchodovej praxi na Slovensku: Jana Kiššová, Natália Blahová, Július Brocka,...

http://www.youtube.com/watch?v=hmUj7MTE ... re=related
UltraPapa
Uživatel(ka) fóra
Příspěvky: 19
Registrován: 27 lis 2011 09:08

Re: Přístup státu?

Příspěvek od UltraPapa »

Zdravím,

někde na ( zřejmě tu na Střídavce ) jsem viděl dokument slovenského ministra MPSV mající podobu doporučení pro pracovnice tamnějších OSPODů, že střídavá péče by měla být uvažována jako prvotní a výchozí řešení... Máte to někdo? Rád bych si tento dokument vytiskl a předal pracovnici OSPODu mající v referátu naše dítě...

Díky,

UP
JTR
Stálice fóra
Příspěvky: 209
Registrován: 11 lis 2011 20:53

Re: Přístup státu?

Příspěvek od JTR »

Exhokejista, nyní poslanec Jiří Šlégr (40) pořádně zkouší nervy své manželky Kateřiny. Se ztrátou muže, který ji opustil kvůli Miss Lucii Králové (30), se smířila, nyní se ale Šlégr rozhodl bojovat ještě o jejich třináctiletou dceru Jessicu. A to už je na paní Šlégrovou moc.
U soudu žádá Šlégr o střídavou péči. A to i když dobře ví, že Jessica nemůže pendlovat mezi dvěma městy. I kvůli tomu, že je nadanou krasobruslařkou a denně má tréningy.
V pondělí měli manželé první soudní jednání o opatrovnictví dcery. Kateřina dorazila s obavami, její muž se neobtěžoval přijít vůbec.
"On mi chce vzít dceru? Že se o ni nestarám? Já jsem s ní denně, jezdím s ní každý víkend na závody, vařím, peru, uklízím, peču, celý život se o ni starám," řekla po soudním jednání Aha! Šlégrová.
"Nikdy jsem mu nebránila ve styku s dcerou. Nevím, proč najednou vyžaduje střídavou péči, tolik mi to ubližuje. Dokonce navrhl, aby byla Jessica vyslýchána u soudu. Tomu bych ji nikdy nechtěla vystavit. Tím by zásadně byla otřesena její psychika, na to nikdy nepřistoupím," dodala. ■
mirin
Uživatel(ka) fóra
Příspěvky: 24
Registrován: 07 pro 2011 17:42

Re: Přístup státu?

Příspěvek od mirin »

Hm, ted´ se soudí o střídavku.. A jak hlasoval při hlasování o novele poslance Staňka? ČSSD - držel basu..-:( a takovej tvrdej bek to byl..
Odpovědět