Odvedla vám matka dítě

Odpovědět
chlap
Stálice fóra
Příspěvky: 123
Registrován: 09 lis 2011 19:58

Odvedla vám matka dítě

Příspěvek od chlap » 02 pro 2011 21:37

Pokud vám bez vašeho výslovného souhlasu odvedla matka svévolně dítě, je vhodné u soudu argumentovat přímém porušení zákona ze strany matky, tedy nevhodnost toho rodiče, který porušuje sám svévolně zákony, jako morálně nevhodného pro výhradní péči a výchovu dítěte.

Matka se totiž dopustila porušení ZLPS v hlavě čtvrté, článek 32:
- 1 - došlo ke svévolnému porušení ochrany dětí, tím, že dítě matka svévolně vytrhla z rodiny a rodinného kruhu, čímž se dopustila na dítěti závažných psychických vlivů oddělením dítěte též od druhého rodiče.
- Oddělit dítě od rodiče může dle bodu 4 POUZE SOUD! - nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona - Nikoliv svévolně matkou, odovdem, odvozem, odstěhováním.

Zde je též na místě zvážení podání trestního oznámení na toho rodiče, který tento akt provedl z důvodu porušení ZLPS v tomto bodě.

Se zdůrazněním, že se jedná o dosti společensky nebezpečný akt této osoby, který by mohl ve svém důsledku mít nedozírný vliv na psychický vývoj dítěte, jelikož jak je již odbornou veřejností dokázáno, jsou nedílnou potřebnou součástí pro zdravý vývoj a výchovu dítěte oba rodičovské vzory, jak matčin tak bezesporu otcovský.
.....zde se dá hodně rozvést a citovat z odborných článků...


Je třeba začít zákony, které opravdu existují používat a odvolávat se na ně....

V této věci se můžete dále ihned odvolat na nálezy ÚS, od roku 2010 na www.justin.cz jich je již docela hodně, judikáty zde jsou přístupné, advokáti je nepoužívají....kašlou na to, jedou dle minulosti, zaargumentují vám, že nemáte šanci....je třeba upozorňovat paragrafy na tuto diskriminaci, na protiprávní chování a jednání matek = nevhodná způsobilost pro výchovu, neznalost zákona neomlouvá....

USNESENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Předsednictvo České národní rady se usneslo takto:

Předsednictvo České národní rady vyhlašuje LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky.

Uhde v.r.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Hlava čtvrtá

Hospodářská, sociální a kulturní právaČlánek 32
(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena.
(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky.
(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva.
(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.
(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu.
(6) Podrobnosti stanoví zákon.

Adikia
Uživatel(ka) fóra
Příspěvky: 12
Registrován: 11 lis 2011 12:00

Re: Odvedla vám matka dítě

Příspěvek od Adikia » 03 pro 2011 12:17

Obávám se, že citované články nejsou pro daný případ použitelné a na tuto otázku je třeba nahlížet z pohledu článku 14 LZPS

(1) Každý má právo vlastnit majetek.
(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

protože podle ustálené judikatury, na které je založený náš právní systém, je dítě osobním majetkem matky.

Platný Občanský zákoník v případě manželů rozlišuje dva druhy vlastnictví (viz. § 143 a následující): Společné jmění manželů a osobní vlastnictví. V případě osobního vlastnictví je to celkem jasné. Společné jmění manželů vzniká za trvání manželství a přihlíží se i k tomu, kdo se jak zasloužil na získání majetku. Pokud tedy bylo dítě počato ještě před uzavřením manželství, pak se nepochybně jedná o majetek matky. Pokud bylo dítě počato již za trvání manželství, pak je bezesporu zásluha manžela v porovnání s manželkou bezvýznamná (jedna spermie/ 9 měsíců těhotenství).

Matka je tedy oprávněna nakládat se svým majetkem dle vlastní úvahy tz., že tento majetek může kdykoliv a kamkoliv odstěhovat. Omezení tohoto práva je možné ve veřejném zájmu na základě Zákona o rodině (úprava styku) avšak pouze za odpovídající náhradu – výživné placené matce.

chlap
Stálice fóra
Příspěvky: 123
Registrován: 09 lis 2011 19:58

Re: Odvedla vám matka dítě

Příspěvek od chlap » 03 pro 2011 12:27

Adi to máš nprostou pravdu, pakliže soudkyně přistupuje k dítěti co by k majetku, je na místě námitka k neplatnosti celého rozsudku. V takovém případě nemůže soudkyně proces soudit dle rodinného práva a přistupovat k dítěti jako k dítěti nýbrž jako k majetku. Pak tedy je třeba rozdělit majetek manželů, tedy matka pokud si hodlá ponecht dítě ve svém vlastnictví tak má za zákonnou povinnost otci dítě vyplatit. Je to pravý opak výživného.

Ano máš naprostou pravdu, takto si to chtějí vyložit po svém. Na nás ale zůstává dokázat, že tu jsou jiné platné zákony.
Pokud chceme býti rodiči a požadovat zachování práva, musíme na nich dle zákona trvat.
Pakliže nikoliv a podvolit se psychopatkám, které v podstatě psychopatie žádné zákony neuznávají a ty jsou pro ně jenom proto, aby je porušovaly, pak nezbyde než se "vazalsky" podřídit.
Rozhodnutí je na každém z nás.

Adikia
Uživatel(ka) fóra
Příspěvky: 12
Registrován: 11 lis 2011 12:00

Re: Odvedla vám matka dítě

Příspěvek od Adikia » 03 pro 2011 14:34

Proti nešvarům naší justice lze bojovat několika způsoby. Mému srdci je asi nejblíže záměrná nadsázka pokřivením platných zákonů (ve skutečnosti reálným výkladem zákonů naší justicí).

Uživatelský avatar
Střídavka
Administrátor fóra
Příspěvky: 346
Registrován: 09 lis 2011 23:28
Kontaktovat uživatele:

Re: Odvedla vám matka dítě

Příspěvek od Střídavka » 09 pro 2011 19:33

Pro inspiraci:

Obrázek

chlap
Stálice fóra
Příspěvky: 123
Registrován: 09 lis 2011 19:58

Re: Odvedla vám matka dítě

Příspěvek od chlap » 09 pro 2011 23:11

Pěkné, jen tak dál, bilboardy s jmény těchto matek, ale na to ONY mají zákon o ochraně jejich osobnosti, které? Té podlé, prolhané a zlodějské, na to ten zákon potřebují a praktikují, proč? Aby se nikdo nemohl o nich dozvědět prvdu, protože pravdu ONY přetvoří svému blízkému okolí ve svůj prospěch a do stavu politováníhodného...chudinky přeci, tak to ženy mají rády, aby se vzájemně podporovaly

Odpovědět